Privacyverklaring

Fietsverhuur Dousberg respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers en draagt zorg voor de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Doeleinden voor verwerking

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor verschillende doeleinden. De verschillende doeleinden zijn:

Verhuur

Indien u besluit een fiets te huren/reserveren bij Fietsverhuur Dousberg dan verwerken wij de volgende gegevens in ons systeem: uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. De gegevens worden verwerkt ten behoeve van de reservering en het opstellen van de factuur.

Contact

Wanneer u wilt dat wij contact met u opnemen, kunt u op onze website het contactformulier invullen. Door het invullen van dit formulier verwerken wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden strikt gebruik voor het opnemen van contact met u. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wilt blijven van de laatste nieuwtjes en aanbiedingen door middel van de nieuwsbrief, kunt u uw e-mailadres invullen onder het kopje nieuwsbrief. U ontvangt maximaal 1 keer per maand een nieuwsbrief.

Financiële administratie

Van de belastingdienst zijn wij wettelijk verplicht om onze administratie met uw
factuur-, betaal- en reserveringsgegevens 7 jaar te bewaren. Daarna gebruiken we alleen anonieme gegevens voor interne rapportages.

Persoonsgegevens delen met derden

Fietsverhuur Dousberg verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor haar eigen doeleinden. Zij maakt bij de verwerking wel gebruik van derden (verwerkers) die op basis van hun taak eveneens te maken hebben met uw persoonsgegevens.

Mijnfietsverhuur 

Wij maken gebruik van de dienstverlening van Mijnfietsverhuur en de daarbij behorende systemen. Onder dienstverlening wordt verstaan: Het in orde maken van de reservering, bevestiging sturen per e-mail en opmaken van de factuur. Om deze reden hebben zij inzicht in de volgende persoonsgegevens: naam, adresgegevens, e-mailadressen en telefoonnummers.

Dormio Resort Maastricht

Fietsverhuur Dousberg werkt samen met Dormio Resort Maastricht. De mogelijkheid bestaat om tijdens de boeking bij Dormio Resort Maastricht een fiets te reserveren. Naar aanleiding van deze reservering worden de volgende persoonsgegevens gebruikt: naam, e-mail en telefoonnummer. Dit om de reservering en factuur correct te verwerken.

Overige derde partijen

Naast de derde partijen die hierboven omschreven zijn, maken wij ook gebruik van de volgende tool die geen persoonsgegevens delen. Deze derde partij verwerken geen persoonsgegevens of verwerken deze gegevens geanonimiseerd. Het gaat hierbij om Google Analytics.

Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u ons toevertrouwd en nemen passende, technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens. Zo worden alle verstuurde gegevens tussen gebruiker en webserver via een veilige SSL-verbinding verstuurd en zorgen wij ervoor dat de website altijd de laatste updates heeft.

Inzage, correctie en recht van verzet

Als uw gegevens bij Fietsverhuur Dousberg bekend zijn, heeft u de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien de door ons verstrekte gegevens onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Wanneer u niet benaderd wilt worden met informatie over onze producten en diensten kunt u dat uiteraard ook aan ons laten weten. Uw verzoeken zullen wij zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken na ontvangst behandelen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken kunt u sturen naar:

Fietsverhuur Dousberg
Het Wilhelmus 2
6216GK Maastricht

Of mailen naar: info@fietsverhuurdousberg.nl

Indien u het niet eens bent hoe wij omgaan met uw privacy kunt u contact opnemen met de privacy-autoriteit.